Јавне набавке


14. 5. 2019. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара набавка угља – лигнит сушени бр. ЈН 01/2019 – фајл за преузимање
14. 5. 2019. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности набавка угља. – фајл за преузимање.
28. 5. 2019. – Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности добара, редни број 01/2019. – фајл за преузимање