Јавне набавке

Измене и допуне Правилника о јавним набавкама – фајл за преузимање
Правилник о јавним набавкама ОШ “Урош Предић” Орловат – фајл за преузимање
30. 6 .2020. Обавештење о закљученом уговору, набавка добара за ужину ученика у наставној 2020/2021. години, Партија I – Пецива – фајл за преузимање
30. 6. 2020. Обавештење о закљученом уговору, набавка добара за ужину у наставној 2020/2021. години, Партија II – Разни прехрамбени производи – фајл за преузимање.

Правилник о јавним набавкама ОШ “Урош Предић” Орловат – фајл за преузимање
30. 6 .2020. Обавештење о закљученом уговору, набавка добара за ужину ученика у наставној 2020/2021. години, Партија I – Пецива – фајл за преузимање
30. 6. 2020. Обавештење о закљученом уговору, набавка добара за ужину у наставној 2020/2021. години, Партија II – Разни прехрамбени производи – фајл за преузимање.

19. 6. 2020. Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности добара број 02/2020. Партија I – пецива – фајл за преузимање
19. 6. 2020. Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности добара број 02/2020. Партија II – разни прехрамбени производи – фајл за преузимање

16. 6. 2020. Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности добара, набавка угља-сушеног лигнита, редни број 01/2020 – фајл за преузимање.

5. 6. 2020. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности, набавка ужине бр. ЈНМВ 02/2020. – фајл за преузимање
5. 6. 2020. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара, набавка ужине бр. ЈНМВ 02/2020 – фајл за преузимање


21. 5. 2020. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности, набавка угља – фајл за преузимање
21. 5. 2020. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара, набавка угља – лигнит сушени бр. ЈНМВ 01/2020 – фајл за преузимање

9. 5. 2020. Одлука о измени уговора о јавној набавци добара интерактивних табли са пројектором ЈНОП 1-3Н/2020 – фајл за преузимање


6. 4. 2020. Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци добара-интерактивних табли са пројектором ЈНОП-1-3Н/2020 –
фајл за преузимање

14. 5. 2019. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара набавка угља – лигнит сушени бр. ЈН 01/2019 – фајл за преузимање
14. 5. 2019. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности набавка угља. – фајл за преузимање.
28. 5. 2019. – Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности добара, редни број 01/2019. – фајл за преузимање