Наставак образовно-васпитног рада

Почев од понедељка, 24. фебруара 2020. године, у свим образовно-васпитним установама на територији АП Војводине, наставља се образовно-васпитни рад који је прекинут одлуком покрајинског секретара за образовање.