Школски одбор

  1. Агница Нинић
  2. Марија Ђорђевић
  3. Вера Милин
  4. Бранислава Чокић
  5. Сања Петровачки
  6. Снежана Остојин
  7. Ана Гвозденовић
  8. Биљана Елез
  9. Тања Прохаска