Такмичења у школској 2022/2023. години

Име и презиме
ученика
ПредметРазредОсвојено
место
Такмичарски нивоНаставник
Павле Цветковићматематика7.похвалаопштинскиСања Цедлер
Павле Цветковић математика7.учешћеокружниСања Цедлер
Марина Ивановматематика 5.II општински Сања Цедлер
Марина Иванов математика 5.I окружни Сања Цедлер
Павле Цветковић физика7.II општински Сања Цедлер
Павле Цветковић физика 7.III окружни Сања Цедлер
Павле Цветковић хемија7.Iопштински Наташа Павлов Маћош
Павле Цветковић хемија7.Iокружни Наташа Павлов Маћош
Павле Цветковић хемија7.IрепубличкиНаташа Павлов Маћош
Ања Прохаскахемија7.похвала општинскиНаташа Павлов Маћош
Петар Чокићхемија7.учешћеопштинскиНаташа Павлов Маћош
Павле Цветковићсрпски језик7.учешћеопштинскиДијана Сремац
Марина Ивановсрпски језик5.Iопштински Дијана Сремац
Марина Иванов српски језик 5.IIокружноДијана Сремац
Синиша Градићисторија8.учешћеопштинскоАндреј Живојин
Петар Чокићбиологија7.учешћеопштинско Ивана Сабо
Марина Ивановбиологија 5.IIIопштинско Ивана Сабо
Марина Ивановбиологија 5.IIIокружно Ивана Сабо
Наташа Ивановбиологија 6.IIIопштинско Ивана Сабо
Дуња Елезбиологија 5.учешћеопштинско Ивана Сабо
Инес Николићбиологија 6.учешћеопштинско Ивана Сабо