Представници Савета родитеља по разредима

  1. Загорка Миличић
  2. Весна Лукић
  3. Драгана Станић
  4. Ана Гвозденовић
  5. Биљана Елез
  6. Тања Прохаска
  7. Бранислава Чокић
  8. Снежана Остојин

Александра Дамјанов, представник вртића
Сања Петровачки, представник ппг