Представници Савета родитеља по разредима

  1. Сања Петровачки
  2. Весна Лукић
  3. Загорка Миличић
  4. Драгана Станић
  5. Златоје Чокић
  6. Биљана Елез
  7. Владана Иванов
  8. Бранислава Чокић
  9. Сандра Станковић

Александра Дамјанов, представник вртића
Бојана Недељков, представник припремне предшколске групе