Писмене провере

Распоред писмених задатака и писмених провера дужиход 15 минута. – фајл за преузимање.

Табела контролних и писмених провера знања за ДРУГО полугодиште школске 2019-2020. године у првом циклусу. – фајл за преузимање
Табела контролних и писмених провера знања за ДРУГО полугодиште школске 2019-2020. године у другом циклусу. – фајл за преузимање

Табела контролних и писмених провера знања за прво полугодиште школске 2019-2020. године у првом циклусу. – фајл за преузимање
Табела контролних и писмених провера знања за прво полугодиште школске 2019-2020. године у другом циклусу. – фајл за преузимање