Писмене провере

Табела контролних и писмених провера знања за друго полугодиште, школске 2023/2024. године у првом циклусу – фајл за преузимање.
Табела контролних и писмених провера знања за друго полугодиште, школске 2023/2024. године у другом циклусу – фајл за преузимање.

Табела контролних и писмених провера знања за прво полугодиште, школске 2023/2024. године у првом циклусу – фајл за преузимање.
Табела контролних и писмених провера знања за прво полугодиште, школске 2023/2024. године у другом циклусу – фајл за преузимање.

Табела контролних и писмених провера знања за друго полугодиште, школске 2022/2023. године у другом циклусу – фајл за преузимање.

Табела контролних и писмених провера знања за прво полугодиште школске 2022/2023. године у првом циклусу – фајл за преузимање
Табела контролних и писмених провера знања за прво полугодиште школске 2022/2023. године у другом циклусу – фајл за преузимање.
Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута – фајл за преузимање.

Табела контролних и писмених провера знања за прво полугодиште школске 2022/2023. године у другом циклусу – фајл за преузимање
Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута – фајл за преузимање.

Табела контролних и писмених провера знања за друго полугодиште школске 2021/2022. године у првом циклусу. – фајл за преузимање
Табела контролних и писмених провера знања за друго полугодиште школске 2021/2022. године у другом циклусу. – фајл за преузимање
Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута. – фајл за преузимање.


Табела контролних и писмених провера знања за прво полугодиште школске 2021/2022. године у првом циклусу. – фајл за преузимање
Табела контролних и писмених провера знања за прво полугодиште школске 2021/2022. године у другом циклусу. – фајл за преузимање
Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута. – фајл за преузимање.


Табела контролних и писмених провера знања за друго полугодиште школске 2020/2021. године у првом циклусу. – фајл за преузимање
Табела контролних и писмених провера знања за друго полугодиште школске 2020/2021. године у другом циклусу. – фајл за преузимање
Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута. – фајл за преузимање.


Табела контролних и писмених провера знања за прво полугодиште школске 2020/2021. године у првом циклусу. – фајл за преузимање
Табела контролних и писмених провера знања за прво полугодиште школске 2020/2021. године у другом циклусу. – фајл за преузимање

Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута. – фајл за преузимање.

Табела контролних и писмених провера знања за прво полугодиште школске 2020/2021. године у првом циклусу. – фајл за преузимање
Табела контролних и писмених провера знања за прво полугодиште школске 2020/2021. године у другом циклусу. – фајл за преузимање


Распоред писмених задатака и писмених провера дужиход 15 минута. – фајл за преузимање.

Табела контролних и писмених провера знања за ДРУГО полугодиште школске 2019-2020. године у првом циклусу. – фајл за преузимање
Табела контролних и писмених провера знања за ДРУГО полугодиште школске 2019-2020. године у другом циклусу. – фајл за преузимање

Табела контролних и писмених провера знања за прво полугодиште школске 2019-2020. године у првом циклусу. – фајл за преузимање
Табела контролних и писмених провера знања за прво полугодиште школске 2019-2020. године у другом циклусу. – фајл за преузимање