Запослени

Управа школе
Биљана Мургић Фијат, директор
Љубица Станаћев, школски психолог
Ержебет Девић, секретар школе
Наташа Јовичин, библиотекар
Олгица Сурла, шеф рачуноводства
Наставно особље
Верица Недељков, наставник разредне наставе
Вера Милин, наставник разредне наставе
Агница Нинић, наставник разредне наставе
Биљана Петруљесков, наставник разредне наставе
Дијана Сремац, наставник српског језика
Сенка Стефанов, наставник енглеског језика
Гордана Тица, наставник руског језика
Драгана Лабанац, наставник руског језика
Сања Цедлер, наставник математике
Ивана Сабо, наставник биологије
Наташа Павлов Маћош, наставнике хемије
Драган Царевић, наставник физичког васпитања
Владимир Фењчев, наставник физичког васпитања
Александра Лазички, наставник музичке културе
Анита Тодоров, наставник географије
Андреј Живојнов, наставник историје
Сања Цедлер, наставник физике
Божидар Паскулов, наставник технике и технологије
Василије Ановић, наставник ликовне културе
Смиљана Новаков, наставник информатике и рачунарства
Марија Ђорђевић, васпитач
Љубица Станков, васпитач
Бранко Марковић, наставник верке наставе
Помоћно особље
Јадранка Богићевић, сервирка и спремачица
Зоран Лукин, домар/мајстор одржавања
Драгана Недељков, спремачица
Наташа Станимировић, спремачица
Љиљана Живанов, спремачица