Запослени

Управа школе
Биљана Мургић Фијат, директор
Љубица Станаћев, школски психолог
Ержебет Девић, секретар школе
Наташа Јовичин, библиотекар
Олгица Сурла, шеф рачуноводства
Наставно особље
Верица Недељков, наставник разредне наставе
Вера Милин, наставник разредне наставе
Агница Нинић, наставник разредне наставе
Биљана Петруљесков, наставник разредне наставе
Татјана Свилар, наставник енглеског језика у I циклусу
Маран Миклеа Анета, наставник енглеског језика у II циклусу
Дијана Сремац, наставник српског језика
Сања Цедлер, наставник математике
Ана Петров, наставник биологије
Наташа Павлов Маћош, наставнике хемије
Драган Царевић, наставник физичког васпитања
Владимир Фењчев, наставник физичког васпитања
Александра Лазички, наставник музичке културе
Анита Тодоров, географија
Немања Мијатовић, наставник историје
Ивана Сабо, наставник физике
Божидар Паскулов, наставник технике и технологије
Василије Ановић, наставник ликовне културе
Смиљана Новаков, наставник информатике и рачунарства
Марија Ђорђевић, васпитач
Бранко Марковић, наставник верке наставе
Помоћно особље
Јадранка Богићевић, сервирка и спремачица
Душко Бугарски, домар/мајстор одржавања
Драгана Недељков, спремачица
Наташа Станимировић, спремачица
Љиљана Живанов, спремачица