Организација образовно-васпитног рада у школи

Наставничко веће се једногласно определило да се настава у школи и у  припремној предшколској групи, 1. циклусу као и у 2. циклусу организује непосредним радом у простору школе…. – фајл за преузимање